Vad är framtiden för Nitinol Tubes?

Nitinol (nitinol)rör revolutionerade medicintekniska industrin. Nitinolrör har flexibel superelasticitet, formminne och biokompatibilitet, och är det material som är val för medicintekniska produkter.

Denna nickel/titanlegering är dock inte perfekt. Först och främst är priset relativt dyrt. Även om all-Nitinol-enheten kan uppfylla prestandakraven, kanske den inte är praktisk ur kostnadssynpunkt. Medicintekniska designers kan därför behöva bestämma sig för att använda Nitinol för komponenter som kräver flexibilitet och använda material som rostfritt stål för intilliggande komponenter.

Det har också en annan nackdel: Nitinol är svårt att ansluta eller svetsa till sig själv eller annat material. För närvarande, om Nitinol ska svetsas till rostfritt stål, mellanliggande komponenter av alternativa material som är kompatibla med dessa två material krävs. För enkla produktformer som ledningar kan detta vara en mer kostnadseffektiv metod. Men för mer komplexa produktformer som rör gör kostnaden och leveranstiden för mellanliggande komponenter och mer komplexa rörsvetsmetoder denna metod oönskad.