Varför är volframtråd lämplig för glödtråd men inte koppartråd?

Resistiviteten hos koppar ρ=0,01851 Ω · mm ^ 2 / m,

Volframtrådens resistivitet=0,0532 (Ω · mm ^ 2 / m)

Volframfilamenttrådhar högre elektrisk resistivitet och mindre konduktivitet, men volframtråd är mer motståndskraftig mot höga temperaturer än koppartråd. Därför är koppartråd mer lämplig för tråd och volframtråd är mer lämplig för glödtråd.

Koppar används vanligtvis för att tillverka ledningar. Ledningarna ändras inte signifikant efter att ha varit strömförande under en tidsperiod. När volframtrådar används som elektriska lampor avger lampan värme under en tidsperiod, vilket indikerar att dess motstånd är relativt stort. Faktum är att de två formerna och längden och temperaturen är desamma. I detta fall är volframtrådens resistivitet högre än koppar, vilket gör att volframtrådens motstånd är större än koppartrådens. Koppartråden är dock också densamma som volframtråden med samma motståndsvärde vid hög temperatur, men den kan inte användas som en glödtråd.

Eftersom volframtrådens smältpunkt är hög.

Eftersom glödtrådens temperatur när den avges är så hög som 2000 grader Celsius, har den allmänna metallen redan smält vid denna temperatur, bara volframens smältpunkt är så hög som 3400 grader Celsius, och volframens stabilitet är också bra , så glödtråden i glödlampan använder volframtråd.